Browsing: suprevizor

Reči na slovo S
0

Supervizor

Šta znači supervizor? Iskusan nadzornik, odnosno vođa tima sa višim stepenom odgovornosti naziva se supervizor.…