Browsing: stakato

Reči na slovo S
0

Šta je to stakato? Muzička artikulacija pri kojoj se pravo trajanje tona skrajuće naziva se…