Browsing: saturacija

Reči na slovo S
0

Reč saturacija je reč latinskog porekla (lat. Saturare) označava zasićivanje, zasićenje, zasićenost, neutralizaciju. Pojam se…