Browsing: salamander

Reči na slovo S
0

Šta je salamander? Salamander ili burnik je životinja – daždevnjak, odnosno vrsta guštera koji se…