Browsing: readmisija

Reči na slovo R
0

Readmisija

Šta znači readmisija? Najjednostavnije rečeno readmisija predstavlja povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke…