Browsing: Rashod

Reči na slovo R
0

Šta je to rashod? Trošak ili izdatak naziva se rashod. Kroz svakodnevne izdatke, plaćanja i…