Browsing: Pragmatizam

Reči na slovo P
0

Šta je to pragmatizam? Pragmatista je osoba koja zastupa pragmatizam. Etimolozi nam ukazuju na poreklo…