Browsing: pluralizam

Reči na slovo P
0

Pluralizam

Šta je pluralizam? Filozofsko učenje o postojanju više oblika supstanci i po kome je stvarnost…