Browsing: Penologija

Reči na slovo P
0

Šta je penologija Nauka o sredstvima za kažnjavanje naziva se penologija. Stručan naziv za izučavanje…