Browsing: Paušal

Reči na slovo P
0

Paušal je reč koja je vrlo zastupljena u srpskom jeziku. Vodi poreklo od latinske reči…