Browsing: Nanometar

Reči na slovo N
0

Šta je to nanometar? Metrička jedinica za dužinu naziva se nanometar. Nanometar je jedinica koja…