Browsing: monetizacija

Reči na slovo M
0

Šta je monetizacija? Upotreba novčanih surogata u funkciji prometa ili plaćanja naziva se monetizacija. Još…