Browsing: metrologija

Reči na slovo M
0

Šta je metrologija? Nauka o merenju naziva se metrologoija. Pojam metrologija nije toliko čest u…