Browsing: metabolizam

Reči na slovo M
0

Šta znači metabolizam? Biohemijski proces u kojem dolazi do prelaska hranljive građe u živu matriju…