Browsing: mentalitet

Reči na slovo M
0

Šta je mentalitet? Koje značenje ima ovaj pojam na našim prostorima? Skup duhovnih osobina pripadnika…