Browsing: liberalizam

Reči na slovo L
0

Šta je to liberalizam? Šta znači biti liberalnih shvatanja? Ideologija koja smatra zaštitu ličnih sloboda…