Browsing: kotemplacija

Reči na slovo K
0

Šta je to kontemplacija? Misaoni proces koji nema potrebe za praktičnom realizacijom naziva se kotemplacija.…