Browsing: izotoničan

Reči na slovo I
0

Šta znači izotoničan? Najjednostavnije izotoničan predstavlja osobinu vodenog rastvora određene materije koja privlači još vode.…