Browsing: iver

Reči na slovo I
0

Šta znači iver? Iver kao pojam označava piljevinu, opiljak, deo drveta. Iver se dobija tako…