Browsing: Irelevantan

Reči na slovo I
0

Šta znači irelevantan? Drugi izraz za irelevantan jeste nevažan, sporedan. Svima je poznato kada se…