Browsing: Inverzija

Reči na slovo I
0

Inverzija

Šta znači reč inverzija? Inverzija je pojam koji je nastao od latinske reči inversio što…