Browsing: Interiorizacija

Reči na slovo I
0

Šta je interiorizacija? Interiorizacija predstavlja proces unošenja spoljašnjih operacija i socijalnih odnosa u ličnost. Pojam…