Browsing: Interegnum

Reči na slovo I
0

Interegnum

Šta znači reč interegnum? Međuvlašće nalazi svoju zamenicu u izrazu interegnum. Etimologija kaže da izraz…