Browsing: inhalacija

Reči na slovo I
0

Šta je to inhalacija? Udisanje lekovite pare ili gasova koji se razvijaju iz izvesnih tečnosti…