Browsing: infiks

Reči na slovo I
0

Šta je to infiks? Oznaka za osobeni deo afiksa, morfema koji se umeće u sredinu…