Browsing: Implicirati

Reči na slovo I
0

Šta znači reč implicirati? Posredno navoditi na zaključak ili implicirati. Pojam implicirati može se tumačiti…