Browsing: Ideosinkrazija

Reči na slovo I
0

Idiosinkrazija

Idiosinkrazija je reč grčkog porekla koja označava bilo fiziološku- fizičku, telesnu ili pshičku preosetljivost na…