Browsing: hipoteza

Reči na slovo H
0

Hipoteza

Šta je hipoteza? Šta znači kada kažemo da je neko postavio hipotezu? Hipoteza je pretpostavka…