Browsing: hijerarhija

Reči na slovo H
0

Šta je hijerarhija? Stepenasto uređenje elemenata u rangirani poredak, gde je svaki rang, počev od…