Browsing: geodezija

Reči na slovo G
0

Šta je to geodezija? Naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog…