Browsing: farmakologija

Reči na slovo F
0

Šta je farmakologija? Grana medicine koja proučava lekove i njihovo dejstvo na čovekov organizam naziva…