Browsing: etiologija

Reči na slovo E
0

Šta je to etiologija? Nauka o uzrocima i posledicima stvari naziva se etiologija. Reč etiologija…