Browsing: Etabliran

Reči na slovo E
0

Šta znači reč etabliran? Etabliran nije čest pridev u srpskom jeziku. Ipak, ponekad ćete i…