Browsing: Eshatologija

Reči na slovo E
0

Etimologija nas upućuje na koren ovog izraza navodeći grčku reč eschatos u značenju krajnji, poslednji.…