Browsing: elevacija

Reči na slovo E
0

Šta je to elevacija? Dizanje, uzdizanje, odnosn podizanje naziva se elevacija. Pojam elevacija čest je…