Browsing: ekspresija

Reči na slovo E
0

Ekspresija

Šta je ekspresija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam ekspresivan? Ekspresija se definiše…