Browsing: egzaktna

Reči na slovo E
0

Šta znači egzaktna? Egzaktna znači tačna, potpuna, brojno određena. Da li ste bili u prilici…