Browsing: desetar

Reči na slovo D
0

Šta je desetar? Desetar je vojnički čin koji se daje profesionalnim vojnicima koji su se…