Browsing: decenija

Reči na slovo D
0

Decenija

Šta je decenija? Vremenski interval koji traje deset godina naziva se decenija. Da li ste…