Browsing: ćutuk

Reči na slovo Ć
0

Ćutuk

Šta je ćutuk? Ćutuk je turcizam koji označava panj. Pojam ćutuk se ranije koristio u…