Browsing: Biotehnologija

Reči na slovo B
0

Biotehnologija prestavlja skup bioloških aktivnosti sa iljem dobijanja nekog proizvoda ili ostvarenja nekog procesa. Pa…