Browsing: bezosećajnost

Reči na slovo B
0

Bezosećajnost

Šta je bezosećajnost? Bezosećajnost se definiše kao odsutnost interesovanja ka nečemu ili nekome, kao stanje…