Browsing: avista

Reči na slovo A
0

Avista

Koje je značenje reči avista? Gde se pojam avista koristi i šta označava u bankarskoj…