Browsing: arskuđel

Reči na slovo A
0

Šta znači askurđel? Askurđel je pojam koji se koristi za muškog pretka sedmog kolena koji…