Browsing: arbitraža

Reči na slovo A
0

Šta je arbitaža? Van sudsko rešavanje sporova između dve ili više suprostavjenih strana preko biranih…