Browsing: anabolizam

Reči na slovo A
0

Šta je anabolizam? Anabolizam se definiše kao set metaboličkih puteva koji formiraju molekule od manjih…