Browsing: amandman

Reči na slovo A
0

Reč amandman potiče od latinske reči emendare koji izražava korekciju nekog pravnog dokumenta. Amandman je…