Browsing: Akvizicija

Reči na slovo A
0

Ako jedno preduzeće kupuje drugo preduzeće, preuzimajući vlasništvo nad njim ili stiče kontrolu na njenim…