Browsing: rezonovati

Reči na slovo M
0

Šta znači rezonovati? Rezonovati znači donositi razumne zaključke. Glagol rezonovati sve više je u upotrebi…