Browsing: retro

Reči na slovo R
0

Retro

Šta znači retro? Retro predstavlja predmetak u rečenicama sa značenjem, a takođe se koristi i…